Studiebegeleiding

Voor uw opleiding tot Farmaceutisch Vakman of Technicus

Home 5 Studiebegeleiding

De optimale voorbereiding voor het landelijk examen van Edufarma

Ons studiebegeleidingsprogramma ondersteunt cursisten bij het bestuderen van het cursusboek  van Farmaceutisch Vakman of Technicus van Edufarma. We zorgen ervoor dat de cursist zich zo goed mogelijk voorbereidt op het examen.

De studiebegeleiding bieden we zowel via e-learning als via klassikale studiebijeenkomsten aan. Ook is het mogelijk om een cursist te begeleiden via personal coaching. Na afloop van het studiebegeleidingsprogramma wordt een proefexamen afgenomen waarmee we testen of de cursist klaar is voor het officiële examen van Edufarma.

De studiebegeleiding wordt aangeboden ter voorbereiding op het examen van Edufarma dat elk voorjaar en najaar plaatsvindt. De studiebegeleiding start in januari en in september.

Enkel bedrijven die aangesloten zijn bij Stichting Edufarma kunnen gebruik maken van de studiebegeleiding. 

 

De studiebegeleiding bestaat uit:

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus en vakman

1. Online cursussen inclusief eindtoetsen

In de online cursussen behandelen we de leerstof uit het cursusboek van Edfufarma. Na afloop van elke onderdeel maken cursisten een oefentoets om te testen of zij de leerstof voldoende begrijpen.

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus en vakman

2. Klassikale bijeenkomsten

Tijdens fysieke bijeenkomsten behandelt de trainer de leerstof met de cursisten. Cursisten krijgen ook de gelegenheid om hun vragen naar aanleiding van de online cursus(sen) en oefentoets(en) te stellen.

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus en vakman

3. Proefexamen

Nadat alle leerstof is behandeld maken de cursisten een proefexamen waarmee zij toetsen of ze de stof van de gehele cursus voldoende beheersen. Zo weet de cursist of hij/zij klaar is voor het landelijk examen.

Het is ook mogelijk om een onderdeel van de studiebegeleiding af te nemen. Bijvoorbeeld alleen de online cursussen en het proefexamen. Alleen de klassikale bijeenkomsten en het proefexamen. Of alleen het proefexamen. In overleg bieden we ook personal coaching aan voor individuele cursisten.

Neem gerust contact met ons op om de verschillende mogelijkheden door te bespreken.

Wij bieden studiebegeleiding aan voor:

Studiebegeleiding Farmaceutisch Vakman

Farmaceutisch Vakman

Voor Farmaceutisch Vakman bieden we complete studiebegeleiding aan: e-learning, klassikale bijeenkomsten, een proefexamen en personal coaching. Ook is het mogelijk om slechts één van deze onderdelen af te nemen.

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus

Farmaceutisch Technicus

Voor Farmaceutisch Technicus bieden we ook de volledige studiebegeleiding aan: e-learning, klassikale bijeenkomsten, een proefexamen en personal coaching. Ook is het mogelijk om slechts één van deze onderdelen af te nemen.

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus

Farmaceutisch Technicus steriele toedieningsvormen

De studiebegeleiding voor Farmaceutisch Technicus steriele toedieningsvormen is in ontwikkeling. Op dit moment is alleen het proefexamen beschikbaar.

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus

Farmaceutisch Technicus vaste toedieningsvormen

De studiebegeleiding voor Farmaceutisch Technicus vaste toedieningsvormen is in ontwikkeling. Op dit moment is alleen het proefexamen beschikbaar.

Studiebegeleiding Farmaceutisch Technicus

Farmaceutisch Technicus verpakken

De studiebegeleiding voor Farmaceutisch Technicus verpakken is in ontwikkeling. Op dit moment zijn uitsluitend oefentoetsen en een proefexamen beschikbaar.