GMP voor radiofarmacie

Radiofarmacie houdt zich bezig met de productie en distributie van radiofarmaca. Radiofarmaca zijn geneesmiddelen die radioactiviteit naar een bepaald orgaan in het lichaam brengen. Doorgaans worden radiofarmaca via een injectie toegediend en worden door de afdeling nucleaire geneeskunde gereed gemaakt voor gebruik.
VTGM staat voor: Voor Toediening Gereed Maken. De handelingen die aan steriele geneesmiddelen moeten worden gedaan om ze voor toediening gereed te maken, worden aseptische handelingen genoemd.

De cursus bestaat uit vier lessen:

Les 1: Introductie GMP kwaliteitssysteem
Les 2: Personeel
Les 3: Goede Documentatie Praktijken
Les 4: VTGM Radiofarmaca

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die uitvoerend betrokken zijn of worden bij het verrichten van aseptische handelingen met radiofarmaca.
Het betreft een cursus op MBO niveau. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis/werkervaring vereist.

Doel
De cursus heeft als doel je bekend te maken met de regelgeving en grondprincipes van GMP van toepassing op het verrichten van aseptische handelingen met radiofarmaca. Wat zijn de uitgangspunten van GMP en wat betekenen deze regels voor het voor toediening gereedmaken van radiofarmaca?
Het geven van inzicht in de theoretische aspecten die belangrijk zijn bij het voor toediening gereed maken van steriele geneesmiddelen, de voorwaarden waaronder aseptische handelingen moeten worden uitgevoerd en hoe de handelingen het beste kunt uitgevoerd kunnen worden.
De cursus bevat zes praktijkopdrachten met als doel het geven van inzicht in de vertaling van de theorie naar de dagelijkse praktijk. Antwoord op de vragen ‘wat zijn de risico’s en waarom doen we het zoals we het doen?’.

Ga naar de cursus

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen van deze cursus.

Toetsing/certificaat
Ja, de cursus wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De studietijd bedraagt gemiddeld 4-5 uur (exclusief praktijkopdrachten).

Les 1: 60-90 minuten
Les 2: 30-45 minuten
Les 3: 30-45 minuten
Les 4: 120-150 minuten

Talen
Nederlands.

Kosten¹
1 deelname account = € 214,- pp Voor deelname door meerdere personen vanuit één organisatie gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.