De opleiding tot Farmaceutisch Specialist is bestemd voor medewerkers werkzaam in een apotheek, ziekenhuisapotheek of bij een grootbereider. Het doel van de opleiding is kennis, vaardigheid en inzicht te verkrijgen op het gebied van de farmacie. De opleiding is opgezet voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het produceren en/of distribueren van geneesmiddelen.

De opleiding tot Farmaceutisch Specialist kunt u volgen door middel van online lessen. U kunt zelf bepalen welke onderwerpen aansluiten bij uw opleidingsbehoeften en op basis daarvan één of meerdere lessen volgen.

Aanvullend biedt Pharmatech Consultancy & Training de mogelijkheid de online lessen aan te vullen met een studiebijeenkomst op locatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van Pharmatech www.pharmatech.nl of stuur een e-mail naar info@pharmatech.nl.

Programma Farmaceutisch Specialist:

 • Les 01: Basiskennis geneesmiddelen
 • Les 02: Wet- en regelgeving geneesmiddelen
 • Les 03: Farmaceutisch kwaliteitssysteem
 • Les 04: Microbiologie en hygiëne
 • Les 05: Wegen, meten en mengen
 • Les 06: Bereiden en verpakken van vaste orale toedieningsvormen
 • Les 07: Bereiden en verpakken van vloeibare orale toedieningsvormen
 • Les 08: Bereiden en verpakken van dermatica
 • Les 09: Bereiden en verpakken van rectale en vaginale toedieningsvormen
 • Les 10: Bereiden en verpakken van steriele geneesmiddelen
 • Les 11: Aseptisch werken
 • Les 12: Aseptisch werken met cytostatica
 • Les 13: Cleanroomtechniek en -gedragsregels
 • Les 14: Ontvangen, opslaan en distribueren van geneesmiddelen
 • Les 15: Sterilisatiemethoden

Toetsing/certificaat

 • Elke online les wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.
 • Indien alle 15 lessen met positief resultaat gemaakt zijn, kan er een certificaat voor Allround Farmaceutisch Specialist verkregen worden.

Studietijd

De studietijd verschilt per cursus en wordt in de cursus zelf aangegeven.

Talen

Nederlands

Kosten

Voor afname van meerdere lessen in één keer binnen de opleiding tot Farmaceutisch Specialist gelden gereduceerde tarieven.
U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen voor de gehele opleiding Farmaceutisch Specialist of specifiek een aantal lessen.