VTGM van steriele geneesmiddelen - aseptisch werken

Sommige geneesmiddelen zijn nog niet klaar om aan de patiënt gegeven te worden. Er moeten eerst nog handelingen aan gedaan worden.  VTGM staat voor: Voor Toediening Gereed Maken. De handelingen die aan steriele geneesmiddelen moeten worden gedaan om ze voor toediening gereed te maken, worden aseptische handelingen genoemd.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die uitvoerend betrokken zijn of worden bij het verrichten van handelingen aan steriele geneesmiddelen in een ziekenhuis- of bereidingsapotheek.
Het betreft een cursus op MBO niveau. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis/werkervaring vereist.

Doel
Het geven van inzicht in de theoretische aspecten die belangrijk zijn bij het voor toediening gereed maken van steriele geneesmiddelen, de voorwaarden waaronder aseptische handelingen moeten worden uitgevoerd en hoe de handelingen het beste kunt uitgevoerd kunnen worden.
Het geven van kennis over de specifieke aandachtspunten bij het verrichten van aseptische handelingen met cytostatica.
De cursus bevat acht praktijkopdrachten met als doel het geven van inzicht in de vertaling van de theorie naar de dagelijkse praktijk. Antwoord op de vragen ‘wat zijn de risico’s en waarom doen we het zoals we het doen?’.

Ga naar de cursus

Programma

  • Inleiding Aseptisch werken
  • Laminair air-flow kasten
  • Desinfectie
  • Kwaliteitscontrole
  • Aseptisch werken (algemeen)
  • Aseptisch werken met cytostatica

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen van deze cursus.

Toetsing/certificaat
Ja, de cursus wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De studietijd bedraagt gemiddeld 90-120 minuten (exclusief praktijkopdrachten).

Talen
Nederlands.

Kosten¹
1 deelname account = € 167,- pp Voor deelname door meerdere personen vanuit één organisatie gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.