VTGM van parenteralia op verpleegafdeling in ziekenhuizen

Sommige geneesmiddelen zijn nog niet klaar om aan de patiënt gegeven te worden. Er moeten eerst nog handelingen aan gedaan worden.  VTGM staat voor: Voor Toediening Gereed Maken. De handelingen die aan steriele geneesmiddelen moeten worden gedaan om ze voor toediening gereed te maken, worden aseptische handelingen genoemd.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers die uitvoerend betrokken zijn of worden bij het verrichten van handelingen aan steriele geneesmiddelen in op de verpleegafdeling
Het betreft een cursus op MBO niveau. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis/werkervaring vereist.

Doel
Het geven van inzicht in de theoretische aspecten die belangrijk zijn bij het voor toediening gereed maken van steriele geneesmiddelen, de voorwaarden waaronder aseptische handelingen moeten worden uitgevoerd en hoe de handelingen het beste kunt uitgevoerd kunnen worden.

Ga naar de cursus

Programma

Hoofdstuk 1: Inleiding VTGM parenteralia

 • Wat is VTGM?
 • VMS: High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
 • Richtlijn VTGM parentaralia
 • GMP (Goede Manieren van Produceren)

Hoofdstuk 2: Stappen van VTGM proces

 • Medicatieopdracht
 • Aanmaken toedienetiket
 • Voorbereiden en verzamelen benodigde materialen
 • Klaarmaken van het geneesmiddel
 • Controle op klaarmaken

Hoofdstuk 3: Aseptisch werken – GMP regels

 • Doel en toepassing aseptische werkwijze
 • Soorten aseptische handelingen
 • Vormen van productbescherming
 • LAF-kasten
 • Controle aseptische werkwijze

Hoofdstuk 4: Desinfectie

 • Wat is desinfectie?
 • Desinfectiemiddelen en -materialen
 • Werkwijze desinfecteren

Hoofdstuk 5: Aseptisch werken – de uitvoering

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Kleding en beschermingsmaatregelen
 • Voorbehandeling LAF-kast
 • Voorbehandeling van materialen
 • Inrichten van de LAF-kast
 • Werkwijze

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen van deze cursus.

Toetsing/certificaat
Ja, de cursus wordt afgesloten met een toets.
Er zijn twee toetsen: een rekentoets en een algemene toets.
Voor beide toetsen wordt een certificaat verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. Elke toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De studietijd bedraagt gemiddeld 90-120 minuten.

Talen
Nederlands.

Kosten¹
1 deelname account = € 167,- pp Voor deelname door meerdere personen vanuit één organisatie gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.