Opleiding Farmaceutisch Specialist

De opleiding tot Farmaceutisch Specialist is bestemd voor medewerkers werkzaam in een apotheek, ziekenhuisapotheek of bij een grootbereider. Het doel van de opleiding is kennis, vaardigheid en inzicht te verkrijgen op het gebied van de farmacie. De opleiding is opgezet voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het produceren en/of distribueren van geneesmiddelen.

De opleiding tot Farmaceutisch Specialist kunt u volgen door middel van e-lessen. U kunt zelf bepalen welke onderwerpen aansluiten bij uw opleidingsbehoeften en op basis daarvan één of meerdere e-lessen volgen.

Aanvullend biedt Pharmatech Training de mogelijkheid de e-lessen aan te vullen met een studiebijeenkomst op locatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van Pharmatech www.pharmatech.nl of stuur een e-mail naar info@pharmatech.nl.

Programma Farmaceutisch Specialist:
Les 01: Basiskennis geneesmiddelen
Les 02: Wet- en regelgeving geneesmiddelen
Les 03: Farmaceutisch kwaliteitssysteem
Les 04: Microbiologie en hygiëne
Les 05: Wegen, meten en mengen
Les 06: Bereiden van vaste orale toedieningsvormen
Les 07: Bereiden van vloeibare orale toedieningsvormen
Les 08: Bereiden van dermatica
Les 09: Bereiden van rectale en vaginale toedieningsvormen
Les 10: Bereiden van steriele geneesmiddelen
Les 11: Aseptisch werken
Les 12: Aseptisch werken met cytostatica
Les 13: Cleanroomtechniek
Les 14: Ontvangen, opslaan en distribueren van geneesmiddelen
Les 15: Sterilisatiemethoden

Toetsing/certificaat
Ja, elke e-les wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De studietijd verschilt per e-les en wordt in de les aangegeven.

Talen
Nederlands

Kosten¹
1 deelname account = € 44,- pp (= 1 e-les)
Voor afname van meerdere e-lessen in één keer binnen de opleiding tot Farmaceutisch Specialist gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.