GMP voor de grootbereider

De cursus GMP voor de grootbereider bestaat uit zes modules.

Module 1: GMP-kwaliteitssysteem
Module 2: Personeel
Module 3: Documentatie
Module 4: Productie
Module 5: Ruimten, apparatuur en geautomatiseerde systemen
Module 6: Kwaliteitsbewaking

Doelgroep
De cursus is geschikt voor medewerkers werkzaam in een bereidingsapotheek betrokken bij het bereiden of voor toediening gereedmaken van geneesmiddelen op voorraad of voor de individuele patiënt.
Het betreft een cursus op MBO niveau. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis/werkervaring vereist.

Doel
Deze cursus heeft tot doel de deelnemers bekend te maken met de regelgeving en grondprincipes van GMP. Wat zijn de uitgangspunten van GMP en wat betekenen deze regels voor het bereiden of voor toediening gereedmaken van een geneesmiddel?
Een centrale vraag in de cursus is ‘Waarom doen we het zoals we het doen en wat zijn de risico’s wanneer we het anders doen?’.

Ga naar de cursus

Programma
Module 1: GMP kwaliteitssysteem

 • Welke wet- en regelgeving gelden bij de productie van een geneesmiddel in de ziekenhuisapotheek?
 • Wat zijn de basisprincipes van GMP?
 • Hoe is GMP-kwaliteitssysteem opgebouwd?
  (Onderwerpen: documentatie, deviatie, CAPA, validatie, change controle, zelfinspectie, klachten, recall)

Module 2: Personeel

 • Welke GMP-regelgeving kennen we m.b.t. personeel?
 • Wie draagt welke verantwoordelijkheid?
 • Hoe kwalificeren we een medewerker?
 • Welke hygiëne en gedragsregels kennen we?
 • Human Error, wat kunnen we er aan doen?

Module 3: Documentatie

 • Welke GMP-regelgeving kennen we m.b.t. documentatie?
 • Wat is het doel van documentatie?
 • Welke documenten kennen we?
 • Hoe ga je om met documentatie?

Module 4: Productie

 • Welke GMP-regelgeving kennen we m.b.t. productie?
 • Wat verstaan we onder ontwerpkwaliteit?
 • Wat is een productdossier?
 • Waarom wordt een proces gevalideerd?
 • Wat is het doel van een in-proces controle?
 • Welke maatregelen worden er getroffen om verwisseling en kruiscontaminatie te voorkomen?
 • Wat is het doel van een bereidingsprotocol?

Module 5: Ruimten, apparatuur en systemen

 • Welke GMP-regelgeving kennen we m.b.t. ruimten, apparatuur en installaties
 • Hoe ziet een GMP productiefaciliteit er uit?
 • Wat is een GMP geclassificeerde ruimte?
 • Wat is het doel van LAF?
 • Wanneer kan ik een apparaat gebruiken bij de productie?
 • Welke eisen gelden voor een geautomatiseerd systeem?

Module 6: Kwaliteitsbewaking

 • Welke GMP-regelgeving kennen we m.b.t. kwaliteitsbewaking?
 • Waarom en hoe kwalificeren we een leverancier?
 • Welke analysemonsters onderscheiden we?
 • Welke kwaliteitscontroles kennen we voor grondstoffen en verpakkingsmaterialen?
 • Welke kwaliteitscontroles kennen we voor eindproducten?
 • Welke microbiologische monitoringsactiviteiten kennen we?
 • Wat is het doel van een houdbaarheidsonderzoek?

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen.

Toetsing/certificaat
Ja, de cursus wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De totale studietijd inclusief de eindtoets bedraagt ongeveer 6-7 uur.
Les 1: 90-120 minuten
Les 2: 45-60 minuten
Les 3: 30-45 minuten
Les 4: 40-60 minuten
Les 5: 60-90 minuten
Les 6: 60-90 minuten

Talen
Nederlands.

Kosten¹
1 deelname account = € 247,- pp
Voor deelname door meerdere personen vanuit één organisatie gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.