Wet- en regelgeving geneesmiddelen (FS)

Wet- en regelgeving geneesmiddelen
De productie en de distributie van geneesmiddelen is aan strenge regelgeving onderhevig. In de Geneesmiddelenwet staat hoe een geneesmiddel mag worden geproduceerd en verhandeld. Hiervoor is een vergunning nodig. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op naleving van deze wet. Naast de geneesmiddelenwet zijn er verschillende richtlijnen en normen die gelden bij het uitvoeren van werkzaamheden met geneesmiddelen.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor een ieder die in zijn/haar werkzaamheden direct of indirect te maken heeft met geneesmiddelen.

Het betreft een cursus op MBO niveau. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis/werkervaring vereist.

Doel
In deze cursus maak je kennis met de wet- en regelgeving van toepassing op de productie en distributie van geneesmiddelen.

Ga naar de cursus

Programma

  • Wet- en regelgeving
  • De GMP-regels
  • De GDP-regels

Deze cursus betreft les 2 van de opleiding tot farmaceutisch specialist.

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen van deze cursus.

Toetsing/certificaat
Ja, de cursus wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De studietijd bedraagt gemiddeld 45 tot 60 minuten.

Talen
Nederlands

Kosten¹
1 deelname account = € 45,- pp
Voor deelname door meerdere personen vanuit één organisatie gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.