Bereiden en verpakken van vloeibare orale toedieningsvormen (FS)

Bereiden en verpakken van vloeibare orale toedieningsvormen
We spreken van een vloeibare orale toedieningsvorm als een geneesmiddel door de patiënt wordt ingenomen in de vorm van een drank of druppelvloeistof. Als de patiënt de drank of druppelvloeistof via de mond inneemt, komt de werkzame stof in het maagdarmkanaal terecht. In deze cursus leer je hoe een vloeibare orale toedieningsvorm geproduceerd wordt en welke controles er tijdens en na het productieproces uitgevoerd worden.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor een ieder die in zijn/haar werkzaamheden direct of indirect te maken heeft met het productieproces voor vloeibare orale toedieningsvormen.

Het betreft een cursus op MBO niveau. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis/werkervaring vereist.

Doel
In deze cursus maak je kennis met het productieproces voor vloeibare orale toedieningsvormen. Welke eisen worden gesteld aan een vloeibare orale toedieningsvorm? Hoe ziet het productieproces eruit en welke controles worden uitgevoerd om de kwaliteit van het product te kunnen waarborgen? Welke apparatuur wordt gebruikt? Hoe wordt het product op de juiste manier verpakt? Kennis die noodzakelijk is als je vloeibare orale producten gaat produceren.

Ga naar de cursus

Programma

  • Inleiding vloeibare orale toedieningsvormen
  • Samenstelling en bereidingswijze orale oplossingen
  • Samenstelling en bereidingswijze orale suspensies
  • Samenstelling en bereidingswijze orale emulsies (en solubilisaten)
  • Kwaliteitseisen aan vloeibare orale toedieningsvormen
  • Apparatuur voor het bereiden van vloeibare orale toedieningsvormen
  • Verpakking en etikettering van vloeibare orale toedieningsvormen

Deze cursus betreft les 7 van de opleiding tot farmaceutisch specialist.

Leerdoelen
Klik hier voor de leerdoelen van deze cursus.

Toetsing/certificaat
Ja, de cursus wordt afgesloten met een toets. Een certificaat wordt verstrekt wanneer voor de toets een voldoende is behaald. De toets kan één keer herkanst worden.

Studietijd
De studietijd bedraagt gemiddeld 120 tot 150 minuten.

Talen
Nederlands

Kosten¹
1 deelname account = € 45,- pp
Voor deelname door meerdere personen vanuit één organisatie gelden gereduceerde tarieven. U kunt via onze contactpagina een offerte aanvragen.

¹ Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor meer informatie.